Title
EUROPEAN MULTIMEDIA COMMUNICATION a.s.

Společnost European MultiMedia Communication – EMMC, a.s. byla založena 1.1.2008 a již od svého počátku se zaměřuje na vybrané způsoby multimediální komunikace. V první fází se s úspěchem orientuje na vybraná města České republiky s plánem postupné expanze do přilehlých evropských zemí. Firemní vizí je rozvíjet nové a inovativní myšlenky se zaměřením na unikátní komunikační cesty, sofistikovaná technická řešení a v neposlední řadě jasně definované cílové skupiny.

K dosažení těchto cílů slouží skupina produktů, které se neustále vyvíjí a přizpůsobují potřebám klientů. To se nám daří zejména proto, že vývoj aplikací sloužících ke správě těchto produktů probíhá přímo v jádře společnosti, čímž dokážeme flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. S tím je spojen i jedinečný způsob správy zařízení umístěných na různých geografických místech z jednoho centrálního místa.

V současné době naše společnost nabízí dva produkty. Prvním z nich je systém "WiDi" (Wireless Display). Tato zařízení byla vyvinuta spolu s českou společností 2N a slouží jako výtahový komunikátor, s komunikací založenou na GSM přenosu dat. Toto řešení je unikátní nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Druhým naším produktem je systém "AWiS" (Advanced Wireless Solution). Jedná se o pokročilejší systém komunikace, který umožňuje rozšířit spektrum zobrazovaných formátů a jejich rozmístění v několika na sobě nezávislých zónách. Postupně budeme portfolio našich produktů doplňovat a rozšiřovat tak, abychom byli schopni nabídnout co nejvíce způsobů a forem multimediální komunikace.

Wireless Display

      Systém WiDi je soubor zařízení, která umožňují zobrazování obsahu na LCD displeji v prostoru výtahové kabiny. Lze pro ně použít také název výtahové komunikátory. Jelikož byly vyvinuty přímo a pouze pro tento účel, jsou jejich vlastnosti přizpůsobeny tak, aby prostředí výtahové kabiny nenarušovaly a jejich instalace nevyžadovala komplikované zásahy do výtahu. Jejich vnější design je vyveden v nerezové povrchové úpravě, stejně jako většina výtahových kabin. V případě individuálních požadavků je možno vnější vzhled přizpůsobit i méně obvyklým povrchovým úpravám. Jak již bylo naznačeno, díky jednoduché a snadné instalaci zařízení není potřeba větších zásahů do kabin výtahů. Logika fungování celého systému WiDi je založena na GSM přenosu dat. Každé zařízení v sobě obsahuje GSM/GPRS modul, přes který se v pravidelných intervalech připojuje na datový server a stahuje si z něho aktualizovaná data. Celý systém je spravován z jednoho centrálního místa a všechna jednotlivá zařízení jsou na sobě časově a polohově nezávislá. Tím je dosaženo vysoké úrovně flexibility, neboť požadovaný obsah je možné zobrazit za několik minut bez ohledu na to, na jakém místě se konkrétní zařízení nachází.Technická specifikace

 • rozměry (h x š x v) - 45 x 272 x 241 mm
 • operační systém Linux
 • ovládání přes GSM/GPRS modul
 • 10,4“ displej, rozlišení 640x480 bodů
 • 256 144 barev
 • snímač osvětlení (umožňuje vypnutí displeje v případě nečinnosti výtahu)
 • součástí zařízení jsou též monoreproduktory

Zobrazované formáty

 • obrázky v rozlišení 640 x 480 bodů
 • formáty obrázků JPG, PNG, animovaný GIF, BMP
 • obrázky možno doprovodit zvukem ve formátu mono WAV
 • do spodní části displeje lze umístit krátké textové sdělení načítané z RSS kanálu


Advanced Wireless Solution

Systém AWiS ("Advanced Wireless Solution") byl vyvinut pro audiovizuální komunikaci v budovách, provozovnách/pobočkách či obchodních řetězcích. Je možno jej aplikovat jako bezdrátový systém nebo s využitím místní/vnitřní sítě. Jedná se o soubor LCD displejů, které pokrývají všechna obchodní místa společnosti a která jsou spravována z jednoho centrálního místa.

Cílem tohoto systému je umožnit zákazníkům jednoduché zobrazení/změnu sdělení v jeden okamžik na všech nebo na vybraných jednotkách. Nespornou výhodou je bezesporu nejenom snížení nákladů na distribuci informačních materiálů ale i zajištění pravidelné aktualizace.

Jednotlivá LCD jsou obsluhovány takovými PC, které svými rozměry a hardwarovým vybavením maximálně vyhovují požadavkům, které jsou na ně kladeny. Každé LCD s PC může být samostatné zařízení, zároveň je možné na jedno PC připojit více LCD v případě, že zobrazovaný obsah bude na těchto LCD stejný. Jednotlivé PC, které se nacházejí v jedné provozovně či pobočce, mohou být mezi sebou propojeny WiFi sítí, aby mohly sdílet např. internetové připojení. Velikost jednotlivých LCD je flexibilní a dle potřeby ji také lze měnit.

Systém AWiS je komplexní pokročilé řešení multimediální komunikace umožňující zobrazování obrázků, videí, internetových stránek, statického textu či obsahu RSS kanálů, přičemž zobrazovací plochu lze rozdělit až do několika různých zón. V těchto zónách lze zobrazovat různé formy komunikace podle toho, jak si zadavatel/nájemce systému určí. Celý systém je spravován vzdáleně prostřednictvím internetu, takže každá jednotka může být ovládána nezávisle na jeho geografické poloze a času z jednoho centrálního místa. Toto řešení nabízí maximální flexibilitu celého systému, neboť za několik minut od zadání do systému se sdělení dostane ke všem jednotkám. Aktuální/nová data jsou pravidelně stahována z datového serveru po uplynutí časového intervalu. K ovládání/správě systému slouží aplikace, která byla přímo pro tento systém vyvinuta. Je vytvořena tak, aby byla z uživatelského pohledu co nejjednodušší, zároveň však, aby se jejím prostřednictvím daly využít všechny možnosti, které systém nabízí.

Dohled nad celým systémem je možný jednak instalací jednoho zařízení přímo k zadavateli/správci, který tak bude mít okamžitý přehled nad tím, jaký obsah je v systému zobrazován. Dále pak aplikace obsahuje detailní reporting, takže i touto cestou lze dohledat, jaký obsah kdy a kde byl zobrazen, případně kdy a kým změněn. Nespornou výhodou vlastní aplikace je i to, že je možno ji dále přizpůsobit požadavkům zákazníků, resp. doplnit funkcionalitu, která bude "šitá na míru".


Technická specifikace

 • operační systém Windows
 • ovládání přes bezdrátovou síť
 • libovolná velikost displeje při minimálním rozlišení 1024x768
 • 16 mil. barev

Zobrazované formáty

 • obrázky v libovolném rozlišení
 • formáty obrázků JPG, PNG, animovaný GIF
 • formáty videí AVI, MPG, VOB
 • flash animace
 • do spodní části displeje lze umístit krátké textové sdělení načítané z RSS kanálu
 • výstup lze doplnit doplňkovými informace drobného charakteru, které se zobrazují v daných intervalech po omezenou dobu v dodatečném pruhu

   
Vaše jméno:
Váš email:
Zpráva:

European MultiMedia Communication – EMMC, a.s.


Patium Zbraslav, Žitavského 496, 15600 Praha 5 
IČO: 28205090, DIČ: CZ28205090
GSM: +420605203010
E-mail: info@emmc.cz

Ing. Martin Dybal - Předseda představenstva
   +420 602 394 730, dybal@emmc.cz

Ing. Michal Andronikov - Místopředseda představenstva
   +420 602 216 486, andronikov@emmc.cz

Mgr. Vladimír Pečený - ICT Manager
   +420 777 134 246, peceny@emmc.cz

Jan Dvořák - Technical Manager
   +420 603 916 090, dvorak@emmc.cz

Copyright(C) European MultiMedia Communication - EMMC, a.s. 2008